Zdroj: AISLP Výběr léku

CRIXIVAN 200 por. cps. dur.
CRIXIVAN 400 por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor HIV proteázy.

V kombinaci s antiretrovirovými nukleosidovými analogy k léčbě dospělých infikovaných HIV1.
Výčet balení

0028034POR CPS DUR 180X200MGRp.
0028035POR CPS DUR 270X200MGRp.
0028036POR CPS DUR 360X200MGRp.
0028037POR CPS DUR 90X400MGRp.
0028038POR CPS DUR 180X400MGRp.