Zdroj: AISLP Výběr léku

CEPROTIN inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Baxter AG, Wien, Rakousko.

Antitrombotikum.

Purpura fulminans a kumarinem indukovaná nekróza kůže u pacientů s těžkým vrozeným nedostatkem proteinu C. Krátkodobá profylaxe u pacientů s těžkým vrozeným nedostatkem proteinu C, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek: hrozí chirurgická či invazivní léčba; během zahájení léčby kumarinovými deriváty; samotná léčba kumarinovými deriváty není dostatečná; léčba kumarinovými deriváty není proveditelná.

0028023IVN INJ PSO LQF 1+5MLRp.21 910.19
0028024IVN INJ PSO LQF 1+10MLRp.