Zdroj: AISLP Výběr léku

ISCOVER 75 mg por. tbl. flm.
ISCOVER 300 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Sanofi-aventis groupe, Paris, Francie.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: po infarktu myokardu, po ischemické cévní mozkové příhodě, s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin; s akutním koronárním syndromem. Prevence aterotrombotických a tromboembolických příhod u dospělých pacientů s fibrilací síní.
Výčet balení

0028010POR TBL FLM 28X75MGRp.
0028011POR TBL FLM 28X75MGRp.
0028012POR TBL FLM 50X75MGRp.
0028013POR TBL FLM 50X75MGRp.
0028014POR TBL FLM 84X75MGRp.
0028015POR TBL FLM 84X75MGRp.
0028016POR TBL FLM 100X75MGRp.
0028017POR TBL FLM 100X75MGRp.
0029430POR TBL FLM 4X1X300MGRp.
0029431POR TBL FLM 30X1X300MGRp.
0029432POR TBL FLM 100X1X300MGRp.
0029876POR TBL FLM 30X75MGRp.
0029877POR TBL FLM 30X75MGRp.
0029878POR TBL FLM 90X75MGRp.
0029879POR TBL FLM 90X75MGRp.
0029880POR TBL FLM 14X75MGRp.
0029881POR TBL FLM 14X75MGRp.
0193529POR TBL FLM 10X1X300MGRp.
0500855POR TBL FLM 7X75MGRp.
0500856POR TBL FLM 7X75MGRp.