Zdroj: AISLP Výběr léku

ZOMETA 4 mg inf. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod u dospělých pacientů s pokročilou formou maligního nádorového onemocnění postihující kosti. Léčba dospělých pacientů s hyperkalcemií vyvolanou nádorovým onemocněním (TIH).
Výčet balení

0028004INF PSO LQF 1X4MG+1X5MLRp.
0028005INF PSO LQF 4X4MG+4X5MLRp.
0028006INF PSO LQF 10X4MG+10X5MLRp.

ZOMETA 4 mg/5 ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod u dospělých pacientů s pokročilou formou maligního nádorového onemocnění postihující kosti. Léčba dospělých pacientů s hyperkalcemií vyvolanou nádorovým onemocněním (TIH).
Výčet balení

0028007INF CNC SOL 1X5MLRp.1 602.30
0028008INF CNC SOL 4X5MLRp.
0028009INF CNC SOL 10X5MLRp.

ZOMETA 4 mg/100 ml inf. sol.
infuzní roztok

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod u dospělých pacientů s pokročilou formou maligního nádorového onemocnění postihující kosti. Léčba dospělých pacientů s hyperkalcemií vyvolanou nádorovým onemocněním (TIH).
Výčet balení

0168824IVN INF SOL 1Rp.
0168825IVN INF SOL 4X1Rp.
0168826IVN INF SOL 5X1Rp.