Zdroj: AISLP Výběr léku

ADROVANCE 70 mg/2800 IU por. tbl. nob.
ADROVANCE 70 mg/5600 IU por. tbl. nob.
tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Bisfosfonát s vitaminem D.

Léčba postmenopauzální osteoporózy u pacientek s rizikem nedostatku vitaminu D. Přípravek Adrovance 70 mg/5600 IU je určen pro pacientky, které nedostávají suplementaci vitaminem D. Přípravky snižují riziko fraktur obratlů a proximálního femuru.
Výčet balení

0027977POR TBL NOB 2Rp.
0027978POR TBL NOB 4Rp.
0027979POR TBL NOB 6Rp.
0027980POR TBL NOB 12Rp.
0029659POR TBL NOB 2Rp.
0029660POR TBL NOB 4Rp.
0029661POR TBL NOB 12Rp.