Zdroj: AISLP Výběr léku

BYETTA 5 mikrogramů inj. sol.
BYETTA 10 mikrogramů inj. sol.
injekční roztok v předplněném peru

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko.

Antidibetikum, GLP-1 agonista.

Diabetes mellitus 2. typu v kombinaci s metforminem, deriváty sulfonylurey, thiazolidindiony, metforminem a derivátem sulfonylurey, metforminem a thiazolidindionem u dospělých, u kterých není dosaženo dostatečné kontroly glykemie při podávání max. tolerovaných dávek perorálních přípravků. Doplňková léčba k bazálnímu inzulinu s metforminem nebo bez něj a/nebo pioglitazonem u dospělých, u kterých nebylo dosaženo dostatečné kontroly glykemie při léčbě těmito látkami.
Výčet balení

0027937INJ SOL 1X1.2ML/0.3MGRp.1 232.47
0027938INJ SOL 3X1.2ML/0.3MGRp.
0027939INJ SOL 3X2.4ML/0.6MGRp.
0027940INJ SOL 1X2.4ML/0.6MGRp.1 233.36