Zdroj: AISLP Výběr léku

SPRYCEL 20 mg por. tbl. flm.
SPRYCEL 50 mg por. tbl. flm.
SPRYCEL 70 mg por. tbl. flm.
SPRYCEL 80 mg por. tbl. flm.
SPRYCEL 100 mg por. tbl. flm.
SPRYCEL 140 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bristol-Myers Squibb EEIG, Uxbridge, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Léčba dospělých pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukémií (CML) v chronické fázi. Léčba dospělých pacientů s chronickou, akcelerovanou nebo blastickou fází CML s rezistencí či intolerancí na předchozí léčbu včetně imatinib-mesylátu. Léčba dospělých pacientů s Ph+ akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) a s lymfoidní blastickou fází CML s rezistencí či intolerancí na předchozí léčbu.
Výčet balení

0027921POR TBL FLM 60X20MGRp.34 414.42
0027922POR TBL FLM 60X1X20MGRp.
0027923POR TBL FLM 56X20MGRp.
0027924POR TBL FLM 56X50MGRp.
0027925POR TBL FLM 60X50MGRp.60 995.80
0027926POR TBL FLM 60X1X50MGRp.
0027927POR TBL FLM 60X1X70MGRp.
0027928POR TBL FLM 60X70MGRp.85 394.12
0027929POR TBL FLM 56X70MGRp.
0167897POR TBL FLM 30X80MGRp.
0167898POR TBL FLM 30X1X80MGRp.
0167899POR TBL FLM 30X140MGRp.
0167900POR TBL FLM 30X1X140MGRp.
0500574POR TBL FLM 30X100MGRp.
0500575POR TBL FLM 30X1X100MGRp.