Zdroj: AISLP Výběr léku

LUMINITY 150 mikrolitrů/ml inj.+inf. gas lqf. dis.
roztok pro injekční nebo infuzní disperzi

Lantheus MI UK Ltd., Newbury, Berkshire, Velká Británie.

Diagnostikum, kontrastní látka pro vyšetření ultrazvukem.

Sonografická kontrastní látka pro použití u dospělých pacientů, u nichž nekontrastní echokardiografie byla suboptimální a kteří mají suspektní nebo prokázané koronární arteriální onemocnění.

0027910INJ+INF GAS LQF DIS 4X1.5MLRp.
0500940INJ+INF GAS LQF DIS 1X1.5MLRp.