Zdroj: AISLP Výběr léku

ABILIFY 7.5 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd., Uxbridge, Middlesex, Velká Británie.

Antipsychotikum.

K rychlému zvládnutí agitace a poruch chování u pacientů se schizofrenií anebo u pacientů s manickými epizodami u bipolární poruchy I, když není vhodná perorální terapie. Jakmile je to klinicky možné, je třeba pacienta převést na perorální léčbu aripiprazolem.

0027898INJ SOL 1X9.75MG/1.3MLRp.

ABILIFY 1 mg/ml por. sol.
perorální roztok

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd., Uxbridge, Middlesex, Velká Británie.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie u dospělých a dospívajících od 15 let. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod u bipolární poruchy I a prevence nových manických epizod u dospělých, u kterých se již převážně manické epizody vyskytly a jejichž léčba aripiprazolem byla účinná. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod u bipolární poruchy I u dospívajících od 13 let v délce maximálně 12 týdnů.
Výčet balení

0026064POR SOL 50ML/50MGRp.
0026065POR SOL 150ML/150MGRp.
0026066POR SOL 480ML/480MGRp.

ABILIFY 5 mg por. tbl. nob.
ABILIFY 10 mg por. tbl. nob.
ABILIFY 15 mg por. tbl. nob.
ABILIFY 30 mg por. tbl. nob.
tablety

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd., Uxbridge, Middlesex, Velká Británie.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie u dospělých a dospívajících od 15 let. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod u bipolární poruchy I a prevence nových manických epizod u dospělých, u kterých se již převážně manické epizody vyskytly a jejichž léčba aripiprazolem byla účinná. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod u bipolární poruchy I u dospívajících od 13 let v délce maximálně 12 týdnů.
Výčet balení

0028156POR TBL NOB 14X5MGRp.
0028157POR TBL NOB 28X5MGRp.
0028158POR TBL NOB 49X5MGRp.
0028159POR TBL NOB 56X5MGRp.
0028160POR TBL NOB 98X5MGRp.
0028161POR TBL NOB 14X10MGRp.
0028162POR TBL NOB 28X10MGRp.2 381.06
0028163POR TBL NOB 49X10MGRp.
0028164POR TBL NOB 56X10MGRp.
0028165POR TBL NOB 98X10MGRp.
0028166POR TBL NOB 14X15MGRp.
0028167POR TBL NOB 28X15MGRp.2 817.40
0028168POR TBL NOB 49X15MGRp.
0028169POR TBL NOB 56X15MGRp.
0028170POR TBL NOB 98X15MGRp.
0028171POR TBL NOB 14X30MGRp.
0028172POR TBL NOB 28X30MGRp.
0028173POR TBL NOB 49X30MGRp.
0028174POR TBL NOB 56X30MGRp.
0028175POR TBL NOB 98X30MGRp.

ABILIFY 10 mg por. tbl. dis.
ABILIFY 15 mg por. tbl. dis.
ABILIFY 30 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd., Uxbridge, Middlesex, Velká Británie.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie u dospělých a dospívajících od 15 let. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod u bipolární poruchy I a prevence nových manických epizod u dospělých, u kterých se již převážně manické epizody vyskytly a jejichž léčba aripiprazolem byla účinná. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod u bipolární poruchy I u dospívajících od 13 let v délce maximálně 12 týdnů.
Výčet balení

0027156POR TBL DIS 14X10MGRp.
0027157POR TBL DIS 28X10MGRp.
0027158POR TBL DIS 49X10MGRp.
0027159POR TBL DIS 14X15MGRp.
0027160POR TBL DIS 28X15MGRp.
0027161POR TBL DIS 49X15MGRp.
0027162POR TBL DIS 14X30MGRp.
0027163POR TBL DIS 28X30MGRp.
0027164POR TBL DIS 49X30MGRp.

ABILIFY MAINTENA 300 mg inj. plq. sus. pro.
ABILIFY MAINTENA 400 mg inj. plq. sus. pro.
prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým uvolňováním

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd., Wexham, Velká Británie.

Antipsychotikum.

Udržovací léčba schizofrenie u dospělých pacientů stabilizovaných pomocí perorálně podávaného aripiprazolu.
Výčet balení

0194642INJ PSU LQF PRO 1X300MG+2MLRp.
0194643INJ PSU LQF PRO 1X400MG+2MLRp.8 123.11
0194644INJ PSU LQF PRO3X(1X300MG+2ML)Rp.
0194645INJ PSU LQF PRO3X(1X400MG+2ML)Rp.