Zdroj: AISLP Výběr léku

TRISENOX 1 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Cytostatikum.

Indukce remise a konsolidace u relabující/refrakterní akutní promyelocytární leukemie (APL), charakterizované přítomností t(15;17) translokace a/nebo přítomností Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic-Acid-Receptor-alpha (PML/RAR-alfa) genu. Předchozí léčba by měla zahrnovat retinoid a chemoterapii.

0027800IVN INF CNC SOL 10X10MLRp.89 015.64