Zdroj: AISLP Výběr léku

TRACLEER 62.5 mg por. tbl. flm.
TRACLEER 125 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Actelion Registration Ltd., London, Velká Británie.

Antihypertenzivum k léčbě PAH.

Léčba plicní arteriální hypertenze (PAH) pro zlepšení zátěžové kapacity a symptomů u pacientů se stupněm III funkční klasifikace WHO. Bylo prokázáno jisté zlepšení u nemocných s PAH funkční klasifikace II WHO. Ke snížení počtu nových vředů na prstech u pacientů se systémovou sklerózou a pokračující vředovou chorobou prstů.
Výčet balení

0027737POR TBL FLM 14X62.5MGRp.
0027738POR TBL FLM 56X62.5MGRp.
0027739POR TBL FLM 112X62.5MGRp.
0027740POR TBL FLM 56X125MGRp.
0027741POR TBL FLM 112X125MGRp.

TRACLEER 32 mg por. tbl. dis.
dispergovatelné tablety

Actelion Registration Ltd., London, Velká Británie.

Antihypertenzivum k léčbě PAH.

Léčba plicní arteriální hypertenze (PAH) pro zlepšení zátěžové kapacity a symptomů u pacientů se stupněm III funkční klasifikace WHO. Bylo prokázáno jisté zlepšení u nemocných s PAH funkční klasifikace II WHO. Ke snížení počtu nových vředů na prstech u pacientů se systémovou sklerózou a pokračující vředovou chorobou prstů.

0149377POR TBL DIS 56X32MGRp.