Zdroj: AISLP Výběr léku

THYROGEN 0.9 mg inj. plv. sol.
prášek pro injekční roztok

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Hormon, funkční test štítné žlázy.

K detekci zbytků štítné žlázy a dobře diferencovaného karcinomu štítné žlázy u pacientů po tyreoidektomii léčených hormonální supresivní terapií (THST). Pacienti s dobře diferencovaným karcinomem štítné žlázy a s nízkým rizikem, kteří mají nedetekovatelné hladiny Tg v séru při THST a nedochází u nich ke zvýšení hladin Tg po stimulaci rhTSH, mohou být kontrolováni vyšetřením hladin Tg stimulovaných rhTSH. K předterapeutické stimulaci před ablací reziduální tkáně štítné žlázy u pacientů s dobře diferencovaným karcinomem štítné žlázy po subtotální nebo totální tyreoidektomii.

0027719INJ PLV SOL 1X0.9MGRp.
0027720INJ PLV SOL 2X0.9MGRp.18 732.33