Zdroj: AISLP Výběr léku

TEMODAL 5 mg por. cps. dur.
TEMODAL 20 mg por. cps. dur.
TEMODAL 100 mg por. cps. dur.
TEMODAL 140 mg por. cps. dur.
TEMODAL 180 mg por. cps. dur.
TEMODAL 250 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Léčba dospělých pacientů s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem souběžně s radioterapií a následně jako monoterapie. Léčba dětí od 3 let, dospívajících a dospělých pacientů s maligním gliomem, jako je multiformní glioblastom nebo anaplastický astrocytom, u nichž se po standardní léčbě projevují recidivy nebo progrese.
Výčet balení

0027703POR CPS DUR 5X5MGRp.
0027704POR CPS DUR 20X5MGRp.
0027705POR CPS DUR 5X20MGRp.2 030.57
0027706POR CPS DUR 20X20MGRp.
0027707POR CPS DUR 5X100MGRp.10 152.84
0027708POR CPS DUR 20X100MGRp.
0027709POR CPS DUR 5X250MGRp.25 382.10
0027710POR CPS DUR 20X250MGRp.
0028845POR CPS DUR 20X140MGRp.
0028846POR CPS DUR 5X140MGRp.14 213.98
0028847POR CPS DUR 5X180MGRp.18 275.12
0028848POR CPS DUR 20X180MGRp.
0500514POR CPS DUR 5X20MGRp.2 030.57
0500515POR CPS DUR 20X20MGRp.
0500516POR CPS DUR 5X100MGRp.10 152.84
0500517POR CPS DUR 20X100MGRp.
0500518POR CPS DUR 5X140MGRp.14 213.98
0500519POR CPS DUR 20X140MGRp.
0500520POR CPS DUR 5X180MGRp.18 275.12
0500521POR CPS DUR 20X180MGRp.
0500522POR CPS DUR 20X250MGRp.
0500523POR CPS DUR 5X250MGRp.25 382.10
0167454POR CPS DUR 5X5MGRp.
0167455POR CPS DUR 20X5MGRp.

TEMODAL 2.5 mg/ml inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Léčba dospělých pacientů s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem souběžně s radioterapií a následně jako monoterapie. Léčba dětí od 3 let, dospívajících a dospělých pacientů s maligním gliomem, jako je multiformní glioblastom nebo anaplastický astrocytom, u nichž se po standardní léčbě projevují recidivy nebo progrese.

0500572INF PLV SOL 1X100MGRp.