Zdroj: AISLP Výběr léku

TAXOTERE 20 mg inf. csl. lqf.
TAXOTERE 80 mg inf. csl. lqf.
koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok

Aventis Pharma S.A., Antony Cedex, Francie.

Cytostatikum.

Karcinom prsu, nemalobuněčný karcinom plic, karcinom prostaty, adenokarcinom žaludku, karcinom hlavy a krku.

0027701INF CSL LQF 0.5ML/20MG+SRp.1 096.18
0027702INF CSL LQF 2ML/80MG+SRp.4 384.73

TAXOTERE 20 mg/1 ml inf. cnc. sol.
TAXOTERE 80 mg/4 ml inf. cnc. sol.
TAXOTERE 160 mg/8 ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Aventis Pharma S.A., Antony Cedex, Francie.

Cytostatikum.

Karcinom prsu, nemalobuněčný karcinom plic, karcinom prostaty, adenokarcinom žaludku, karcinom hlavy a krku.
Výčet balení

0149960INF CNC SOL 1X1ML/20MGRp.1 096.18
0149961INF CNC SOL 1X4ML/80MGRp.4 384.73
0167638INF CNC SOL 1X8ML/160MGRp.8 769.46