Zdroj: AISLP Výběr léku

TARGRETIN 75 mg por. cps. mol.
měkké tobolky

Eisai Ltd., Hatfield, Herts, Velká Británie.

Cytostatikum.

Léčba kožních projevů u dospělých pacientů s pokročilým stadiem kožního T-buněčného lymfomu (CTCL), rezistentního vůči nejméně jedné celkové léčbě.

0027700POR CPS MOL 100X75MGRp.23 765.12