Zdroj: AISLP Výběr léku

TAMIFLU 30 mg por. cps. dur.
TAMIFLU 45 mg por. cps. dur.
TAMIFLU 75 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor neuraminidázy.

Léčba chřipky u dospělých a dětí starších 1 roku, u kterých se projeví příznaky typické pro chřipku v době jejího výskytu v okolní populaci. V době propuknutí chřipkové pandemie je indikován i pro léčbu dětí mladších 1 roku. Postexpoziční prevence u dospělých a dětí ve věku 1 roku nebo starších po kontaktu s klinicky diagnostikovaným případem infekce v době, kdy je virus chřipky přítomen v populaci. V průběhu chřipkové pandemie je indikován pro prevenci chřipky po kontaktu s infikovaným jedincem u dětí mladších 1 roku.
Výčet balení

0027698POR CPS DUR 10X75MGRp.428.44
0029366POR CPS DUR 10X30MGRp.
0029367POR CPS DUR 10X45MGRp.

TAMIFLU 12 mg/ml por. plv. sus.
prášek pro perorální suspenzi

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor neuraminidázy.

Léčba chřipky u dospělých a dětí starších 1 roku, u kterých se projeví příznaky typické pro chřipku v době jejího výskytu v okolní populaci. V době propuknutí chřipkové pandemie je indikován i pro léčbu dětí mladších 1 roku. Postexpoziční prevence u dospělých a dětí ve věku 1 roku nebo starších po kontaktu s klinicky diagnostikovaným případem infekce v době, kdy je virus chřipky přítomen v populaci. V průběhu chřipkové pandemie je indikován pro prevenci chřipky po kontaktu s infikovaným jedincem u dětí mladších 1 roku.

0027699POR PLV SUS 30GMRp.

TAMIFLU 6 mg/ml por. plv. sus.
prášek pro perorální suspenzi

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor neuraminidázy.

Léčba chřipky u dospělých a dětí starších 1 roku, u kterých se projeví příznaky typické pro chřipku v době jejího výskytu v okolní populaci. V době propuknutí chřipkové pandemie je indikován i pro léčbu dětí mladších 1 roku. Postexpoziční prevence u dospělých a dětí ve věku 1 roku nebo starších po kontaktu s klinicky diagnostikovaným případem infekce v době, kdy je virus chřipky přítomen v populaci. V průběhu chřipkové pandemie je indikován pro prevenci chřipky po kontaktu s infikovaným jedincem u dětí mladších 1 roku.

0168924POR PLV SUS 13GMRp.