Zdroj: AISLP Výběr léku

STOCRIN 50 mg por. cps. dur.
STOCRIN 100 mg por. cps. dur.
STOCRIN 200 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antivirotikum, nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy.

Kombinovaná antivirová léčba dospělých, mladistvých a dětí od 3 let, infikovaných virem HIV1.
Výčet balení

0027680POR CPS DUR 30X50MGRp.
0027681POR CPS DUR 30X100MGRp.
0027682POR CPS DUR 90X200MGRp.
0027683POR CPS DUR 42X200MGRp.

STOCRIN 30 mg/ml por. sol.
perorální roztok

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antivirotikum, nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy.

Kombinovaná antivirová léčba dospělých, mladistvých a dětí od 3 let, infikovaných virem HIV1.

0027684POR SOL 1X180ML/5.4GMRp.

STOCRIN 50 mg por. tbl. flm.
STOCRIN 200 mg por. tbl. flm.
STOCRIN 600 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antivirotikum, nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy.

Kombinovaná antivirová léčba dospělých, mladistvých a dětí od 3 let, infikovaných virem HIV1.
Výčet balení

0027687POR TBL FLM 30X600MGRp.5 277.19
0027930POR TBL FLM 30X50MGRp.
0027931POR TBL FLM 90X200MGRp.