Zdroj: AISLP Výběr léku

SONOVUE 8 mikrolitrů/ml inj. plq. dis.
prášek a rozpouštědlo pro injekční disperzi

Bracco International B.V., Amsterdam, Nizozemí.

Diagnostikum, kontrastní látka pro sonografii.

K použití při ultrazvukovém zobrazování ke zvýšení echogenity krve, vedoucí ke zlepšení koeficientu signál - šum: echokardiografie, dopplerovské vyšetření mikro- a makrocirkulace.

0027634INJ PSU LQF 1+5MLSOLRp.2 087.04