Zdroj: AISLP Výběr léku

SOMAVERT 10 mg inj. pso. lqf.
SOMAVERT 15 mg inj. pso. lqf.
SOMAVERT 20 mg inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Hormon.

Léčba pacientů s akromegalií, kteří měli nedostatečnou odpověď na chirurgickou a/anebo radiační léčbu a u kterých odpovídající konzervativní léčba analogy somatostatinu nevedla k normalizaci koncentrace IGF-I nebo nebyla snášena.
Výčet balení

0027629SDR INJ PSO LQF 30X10MG+30X8MLRp.67 002.14
0027630SDR INJ PSO LQF 30X15MG+30X8MLRp.79 266.28
0027631SDR INJ PSO LQF 30X20MG+30X8MLRp.89 388.88
0027632SDR INJ PSO LQF 1X20MG+1X8MLRp.