Zdroj: AISLP Výběr léku

SIMULECT 10 mg inj.+inf. pso. lqf.
SIMULECT 20 mg inj.+inf. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční nebo infuzní roztok

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Imunosupresivum, inhibitor interleukinu.

K profylaxi akutní rejekce orgánu u de novo transplantací ledvin dospělých i pediatrických pacientů.

0027627INJ+INF PSO LQF 1X20MGRp.
0027628INJ+INF PSO LQF 1X10MGRp.