Zdroj: AISLP Výběr léku

OSIGRAFT 3.3 mg imp. plv. sus.
prášek pro suspenzi k implantaci

Olympus Biotech International Ltd., Dublin, Irsko.

Kostní morfogenní protein.

Léčba pseudoartrózy tibie trvající alespoň 9 měsíců, sekundárně po traumatu, u pacientů s vyzrálou kostrou, a to v případech, u nichž selhala předchozí léčba autogenním štěpem nebo autogenní štěp nelze použít.

0027609IMP PLV SUS 1X3.3MGRp.