Zdroj: AISLP Výběr léku

OPTISON 0.19 mg/ml inj. dis.
injekční disperze

GE Healthcare AS, Oslo, Norsko.

Diagnostikum, kontrastní látka pro vyšetření ultrazvukem.

Transpulmonální echokardiografická kontrastní látka pro použití u pacientů se suspektním nebo prokázaným kardiovaskulárním onemocněním pro zvýraznění srdečních komor, zlepšení zobrazení kinetiky hranice endokardu levé komory s výsledným zlepšením vizualizace mobility srdeční stěny.

0027559INJ DIS 1X3MLRp.
0027560INJ DIS 5X3MLRp.