Zdroj: AISLP Výběr léku

LIPROLOG 100 U/ml inj. sol.
injekční roztok v injekční lahvičce

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus u dospělých a dětí.
Výčet balení

0027527INJ SOL 1X10MLRp.
0027534INJ SOL 2X10MLRp.
0027535INJ SOL 5X10MLRp.

LIPROLOG KWIKPEN 100 U/ml inj. sol.
injekční roztok v předplněném peru KwikPen

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus u dospělých a dětí.

0029683INJ SOL 5X3MLRp.
0029684INJ SOL 10X3MLRp.

LIPROLOG 100 U/ml inj. sol.
injekční roztok v zásobní vložce

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus u dospělých a dětí.

0027528INJ SOL 5X3MLRp.
0027536INJ SOL 10X3MLRp.

LIPROLOG 200 U/ml inj. sol.
injekční roztok v předplněném peru KwikPen

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus u dospělých.

0210180INJ SUS 5X3MLRp.
0210181INJ SUS 2X5X3MLRp.