Zdroj: AISLP Výběr léku

SAVENE 20 mg/ml inf. plq. csl.
prášek a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní roztok

Clinigen Healthcare Ltd, Burton-on-Trent, Staffordshire, Velká Británie.

Přípravek ke snížení toxicity protinádorové léčby.

Léčba extravazace antracyklinu u dospělých pacientů.

0027450IVN INF PLQ CSL 10X25ML+3X500MRp.