Zdroj: AISLP Výběr léku

CELLCEPT 250 mg por. cps. dur.
tobolky

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce u pacientů, kteří dostali alogenní ledvinný, srdeční nebo jaterní transplantát.

0027436POR CPS DUR 100X250MGRp.1 914.77
0027438POR CPS DUR 300X250MGRp.

CELLCEPT 1 g/5 ml por. plv. sus.
prášek pro perorální suspenzi

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce u pacientů, kteří dostali alogenní ledvinný, srdeční nebo jaterní transplantát.

0027441POR PLV SUS 110GRp.

CELLCEPT 500 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů po transplantaci alogenní ledviny nebo transplantaci jater.

0027440IVN INF PLV CSL 4X500MGRp.

CELLCEPT 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce u pacientů, kteří dostali alogenní ledvinný, srdeční nebo jaterní transplantát.

0027437POR TBL FLM 50X500MGRp.1 276.48
0027439POR TBL FLM 150X500MGRp.