Zdroj: AISLP Výběr léku

CAELYX inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Cytostatikum.

Metastazující karcinom prsu. Pokročilý ovariální karcinom. Progredující mnohočetný myelom, v kombinaci s bortezomibem. Kaposiho sarkom sdružený s AIDS.
Výčet balení

0027432INF CNC SOL 1X10MLRp.338.55
0027433INF CNC SOL 10X10MLRp.
0027434INF CNC SOL 1X25MLRp.
0027435INF CNC SOL 10X25MLRp.