Zdroj: AISLP Výběr léku

CANCIDAS 50 mg inf. plv. csl.
CANCIDAS 70 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antimykotikum.

Léčba invazivní kandidózy. Léčba invazivní aspergilózy u pacientů, refrakterních vůči amfotericinu B, lipidovým lékovým formám amfotericinu B a/nebo itrakonazolu, nebo nesnášejících uvedené látky. Empirická terapie předpokládané mykotické infekce (Candida, Aspergillus) u febrilních neutropenických pacientů.

0027429INF PLV CSL 1X50MGRp.11 630.09
0027431INF PLV CSL 1X70MGRp.16 282.12