Zdroj: AISLP Výběr léku

CETROTIDE 0.25 mg inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Merck Serono Europe Ltd., London, Velká Británie.

Gynekologikum.

Prevence předčasné ovulace u pacientek podstupujících kontrolovanou ovariální stimulaci, následovanou odběrem oocytů a technikami asistované reprodukce.

0027419SDR INJ PSO LQF 1+1ML+2JRp.905.75
0027420SDR INJ PSO LQF 7+7X1ML+14JRp.