Zdroj: AISLP Výběr léku

COMTAN por. tbl. flm.
potahované tablety

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Antiparkinsonikum, inhibitor katechol-O-methyl transferázy.

Doplňková léčba ke standardní léčbě přípravky obsahujícími buď levodopu/benserazid nebo levodopu/karbidopu u Parkinsonovy choroby s motorickým neklidem, objevujícím se při odeznívání poslední dávky, který nelze těmito kombinacemi stabilizovat.
Výčet balení

0027415POR TBL FLM 30X200MGRp.
0027416POR TBL FLM 60X200MGRp.1 257.19
0027417POR TBL FLM 100X200MGRp.