Zdroj: AISLP Výběr léku

PLAVIX 75 mg por. tbl. flm.
PLAVIX 300 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Sanofi Clir SNC, Paris, Francie.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: po infarktu myokardu, po ischemické cévní mozkové příhodě, s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin; s akutním koronárním syndromem. Prevence aterotrombotických a tromboembolických příhod u dospělých pacientů s fibrilací síní.
Výčet balení

0027344POR TBL FLM 28X75MGRp.
0027345POR TBL FLM 28X75MGRp.
0027346POR TBL FLM 50X75MGRp.
0027347POR TBL FLM 50X75MGRp.
0027348POR TBL FLM 84X75MGRp.
0027349POR TBL FLM 84X75MGRp.
0027350POR TBL FLM 100X75MGRp.
0027351POR TBL FLM 100X75MGRp.
0029413POR TBL FLM 4X1X300MGRp.
0029414POR TBL FLM 30X1X300MGRp.
0029415POR TBL FLM 100X1X300MGRp.
0029882POR TBL FLM 30X75MGRp.
0029883POR TBL FLM 30X75MGRp.
0029884POR TBL FLM 90X75MGRp.
0029885POR TBL FLM 90X75MGRp.
0029886POR TBL FLM 14X75MGRp.
0029887POR TBL FLM 14X75MGRp.
0500554POR TBL FLM 7X75MGRp.
0500555POR TBL FLM 7X75MGRp.
0167573POR TBL FLM 10X1X300MGRp.