Zdroj: AISLP Výběr léku

PROTOPIC 0.03% drm. ung.
PROTOPIC 0.1% drm. ung.
mast

Astellas Pharma Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Dermatologikum.

Léčba středně závažných až těžkých atopických dermatitid dospělých a mladistvých od 16 let, kteří nereagují adekvátně na konvenční léčbu (jako jsou lokální kortikosteroidy) nebo ji netolerují. Léčba středně závažných až těžkých atopických dermatitid u dětí starších 2 let, které adekvátně nereagovaly na konvenční léčbu (jen Protopic 0,03% mast). Udržovací léčba středně závažných až těžkých atopických dermatitid u pacientů s vysokou frekvencí exacerbací.
Výčet balení

0027310DRM UNG 1X30GMRp.833.43
0027311DRM UNG 1X60GMRp.
0027312DRM UNG 1X30GMRp.833.43
0027313DRM UNG 1X60GMRp.
0027314DRM UNG 1X10GMRp.277.81
0027315DRM UNG 1X10GMRp.277.81