Zdroj: AISLP Výběr léku

RENAGEL 400 mg por. tbl. flm.
RENAGEL 800 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Přípravek pro léčbu hyperfosfatemie.

Součást léčby hyperfosfatemie u dospělých pacientů léčených hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou.
Výčet balení

0027275POR TBL FLM 360X400MG IRp.
0027276POR TBL FLM 720(2X360)X400MG IRp.
0027277POR TBL FLM 1080(3X360)X400MGRp.
0027278POR TBL FLM 180X800MG IRp.
0027279POR TBL FLM 360(2X180)X800MG IRp.
0027280POR TBL FLM 540(3X180)X800MG IRp.
0027281POR TBL FLM 100X800MG IRp.
0149258POR TBL FLM 180(6X30)X800MG IRp.
0500124POR TBL FLM 180X800MG IIRp.