Zdroj: AISLP Výběr léku

REFACTO AF 250 IU inj. pso. lqf.
REFACTO AF 500 IU inj. pso. lqf.
REFACTO AF 1000 IU inj. pso. lqf.
REFACTO AF 2000 IU inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v lahvičce

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Koagulační faktor.

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). Neobsahuje von Willebrandův faktor, a není proto indikován u von Willebrandovy choroby.
Výčet balení

0027263IVN INJ PSO LQF 1+4ML+INJ KITRp.
0027264IVN INJ PSO LQF 1+4ML+INJ KITRp.
0027265IVN INJ PSO LQF 1+4ML+INJ KITRp.
0027266IVN INJ PSO LQF 1+4ML+INJ KITRp.

REFACTO AF 250 IU inj. pso. lqf.
REFACTO AF 500 IU inj. pso. lqf.
REFACTO AF 1000 IU inj. pso. lqf.
REFACTO AF 2000 IU inj. pso. lqf.
REFACTO AF 3000 IU inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Koagulační faktor.

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). Neobsahuje von Willebrandův faktor, a není proto indikován u von Willebrandovy choroby.
Výčet balení

0168221IVN INJ PSO LQF 1+4ML+INJ KITRp.
0168222IVN INJ PSO LQF 1+4ML+INJ KITRp.
0168223IVN INJ PSO LQF 1+4ML+INJ KITRp.
0168224IVN INJ PSO LQF 1+4ML+INJ KITRp.
0193687IVN INJ PSO LQF 1+4ML+INJ KITRp.