Zdroj: AISLP Výběr léku

RAPAMUNE 0.5 mg por. tbl. obd.
RAPAMUNE 1 mg por. tbl. obd.
RAPAMUNE 2 mg por. tbl. obd.
obalené tablety

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

Profylaxe orgánové rejekce u dospělých pacientů po transplantaci ledviny s nízkým až středním imunologickým rizikem. První 2-3 měsíce se podává v kombinaci s mikroemulzí cyklosporinu a kortikosteroidy, dále v kombinaci s kortikosteroidy.
Výčet balení

0027241POR TBL OBD 30X1MGRp.
0027242POR TBL OBD 100X1MGRp.14 750.40
0027243POR TBL OBD 30X2MGRp.5 900.01
0027244POR TBL OBD 100X2MGRp.
0167743POR TBL OBD 30X0.5MGRp.2 182.83
0167744POR TBL OBD 100X0.5MGRp.7 276.08

RAPAMUNE 1 mg/ml por. sol.
perorální roztok

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

K profylaxi orgánové rejekce u dospělých pacientů po transplantaci ledviny s nízkým až středním imunologickým rizikem. První 2-3 měsíce se podává v kombinaci s mikroemulzí cyklosporinu a kortikosteroidy, dále v kombinaci s kortikosteroidy.

0027235POR SOL 1X60MLRp.