Zdroj: AISLP Výběr léku

KOGENATE BAYER 250 IU inj. pso. lqf.
KOGENATE BAYER 500 IU inj. pso. lqf.
KOGENATE BAYER 1000 IU inj. pso. lqf.
KOGENATE BAYER 2000 IU inj. pso. lqf.
KOGENATE BAYER 3000 IU inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Koagulační faktor.

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A. Přípravek není indikován při von Willebrandově chorobě. Pro pacienty všech věkových kategorií.
Výčet balení

0027195IVN INJ PSO LQF 1+1ISP(2.5ML)+Rp.4 314.91
0027196IVN INJ PSO LQF 1+1ISP(2.5ML)+Rp.2 157.46
0027197IVN INJ PSO LQF 1+1ISP(2.5ML)+Rp.8 629.83
0028303IVN INJ PSO LQF 1+1ISP(2.5ML)+Rp.
0028304IVN INJ PSO LQF 1+1ISP(2.5ML)Rp.
0028305IVN INJ PSO LQF 1+1ISP(2.5ML)+Rp.
0029796IVN INJ PSO LQF 1+1ISP(5ML)+1BRp.
0029797IVN INJ PSO LQF 1+1ISP(5ML)+1NRp.17 259.66
0167803IVN INJ PSO LQF 1+1ISP(5ML)+1BRp.
0167804IVN INJ PSO LQF 1+1ISP(5ML)+1NRp.