Zdroj: AISLP Výběr léku

COMTESS 200 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Orion Corporation, Espoo, Finsko.

Antiparkinsonikum, inhibitor katechol-O-methyl transferázy.

Doplňková léčba ke standardní léčbě přípravky obsahujícími buď levodopu/benserazid nebo levodopu/karbidopu u Parkinsonovy choroby s motorickým neklidem, objevujícím se při odeznívání poslední dávky, který nelze těmito kombinacemi stabilizovat.
Výčet balení

0027194POR TBL FLM 175X200MGRp.
0027425POR TBL FLM 30X200MGRp.
0027426POR TBL FLM 60X200MGRp.
0027427POR TBL FLM 100X200MGRp.