Zdroj: AISLP Výběr léku

NEXAVAR 200 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Cytostatikum, inhibitor proteinkináz.

Hepatocelulární karcinom. Renální karcinom. Diferencovaný karcinom štítné žlázy.

0027193POR TBL FLM 112(4X28)X200MGRp.91 325.39