Zdroj: AISLP Výběr léku

SUTENT 12.5 mg por. cps. dur.
SUTENT 25 mg por. cps. dur.
SUTENT 37.5 mg por. cps. dur.
SUTENT 50 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Léčba neresekovatelného a/nebo metastatického maligního gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST). Léčba pokročilého a/nebo metastatického renálního karcinomu (MRCC). Léčba neresekovatelných nebo metastatických dobře diferencovaných pankreatických neuroendokrinních nádorů (pNET) s progresí onemocnění.
Výčet balení

0027190POR CPS DUR 30X12.5MGRp.32 245.61
0027191POR CPS DUR 30X25MGRp.64 491.22
0027192POR CPS DUR 30X50MGRp.128 982.27
0029893POR CPS DUR 28X1X12.5MGRp.
0029894POR CPS DUR 28X1X25MGRp.
0029895POR CPS DUR 28X1X50MGRp.
0149256POR CPS DUR 30X37.5MGRp.
0149257POR CPS DUR 28X1X37.5MGRp.