Zdroj: AISLP Výběr léku

ATRYN 1750 IU por. plv. inf.
prášek pro infuzní roztok

GTC Biotherapeutics UK Ltd., London, Velká Británie.

Antikoagulans.

Profylaxe žilního tromboembolismu při operaci pacientů s vrozeným deficitem antitrombinu. Obvykle se podává spolu s heparinem nebo s heparinem o nízké molekulové hmotnosti.
Výčet balení

0027187IVN INF PLV SOL 1Rp.
0027188IVN INF PLV SOL 10Rp.
0027189IVN INF PLV SOL 25Rp.