Zdroj: AISLP Výběr léku

TYSABRI 300 mg inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Biogen Idec Ltd., Maidenhead, Berkshire, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

V monoterapii jako léčba upravující onemocnění u pacientů s vysoce aktivní relabující-remitující roztroušenou sklerózou. Přípravek je určen pro následující skupiny pacientů: pacienti s vysokou aktivitou onemocnění navzdory léčbě interferonem beta nebo glatiramer-acetátem; pacienti s rychle se vyvíjející těžkou relabující-remitující roztroušenou sklerózou.

0027184INF CNC SOL 1X15MLRp.38 203.25