Zdroj: AISLP Výběr léku

BARACLUDE 0.05 mg/ml por. sol.
perorální roztok

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge, Velká Británie.

Antivirotikum, nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy.

Léčba chronické infekce virem hepatitidy B (HBV) u dospělých: s kompenzovaným jaterním onemocněním a prokázanými známkami aktivní virové replikace, přetrvávajícími zvýšenými hodnotami ALT v séru a histologicky prokázaným aktivním zánětem a/nebo fibrózou; s dekompenzovaným jaterním onemocněním. Léčba chronické infekce HBV u pediatrických pacientů od 2 let dosud neléčených nukleosidy, s kompenzovaným onemocněním jater, prokázanými známkami aktivní virové replikace a s trvale zvýšenými hodnotami ALT, nebo s histologicky prokázaným středně těžkým až těžkým zánětem a/nebo fibrózou.

0027175POR SOL 210MLRp.

BARACLUDE 0.5 mg por. tbl. flm.
BARACLUDE 1 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge, Velká Británie.

Antivirotikum, nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy.

Léčba chronické infekce virem hepatitidy B (HBV) u dospělých: s kompenzovaným jaterním onemocněním a prokázanými známkami aktivní virové replikace, přetrvávajícími zvýšenými hodnotami ALT v séru a histologicky prokázaným aktivním zánětem a/nebo fibrózou; s dekompenzovaným jaterním onemocněním. Léčba chronické infekce HBV u pediatrických pacientů od 2 let dosud neléčených nukleosidy, s kompenzovaným onemocněním jater, prokázanými známkami aktivní virové replikace a s trvale zvýšenými hodnotami ALT, nebo s histologicky prokázaným středně těžkým až těžkým zánětem a/nebo fibrózou.
Výčet balení

0027171POR TBL FLM 30X0.5MGRp.
0027172POR TBL FLM 30X1MGRp.
0027173POR TBL FLM 30X1X1MGRp.12 613.71
0027174POR TBL FLM 30X1X0.5MGRp.11 660.38
0029362POR TBL FLM 90X1X0.5MGRp.
0029363POR TBL FLM 90X1MGRp.