Zdroj: AISLP Výběr léku

ACLASTA 5 mg inf. sol.
infuzní roztok

Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u žen po menopauze a u dospělých mužů, u nichž je zvýšené riziko vzniku zlomenin, včetně pacientů s nedávnou zlomeninou proximálního femuru po nepřiměřeně malém úrazu. Léčba osteoporózy spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy u postmenopauzálních žen a u dospělých mužů se zvýšeným rizikem vzniku zlomenin. Léčba Pagetovy kostní choroby u dospělých.

0027103IVN INF SOL 1X100MLRp.5 455.40
0029680IVN INF SOL 5X100MLRp.