Zdroj: AISLP Výběr léku

ZEVALIN 1.6 mg/ml rad. kit
kit pro radiofarmakum pro infuzi

Spectrum Pharmaceuticals B.V., Amsterdam, Nizozemí.

Terapeutické radiofarmakum.

Po označení radioaktivním [90Y]: ke konsolidační léčbě u dříve neléčených pacientů s folikulárním lymfomem v remisi po indukční terapii; k léčbě CD20 pozitivního folikulárního B non-Hodgkinského lymfomu (NHL) v relapsu po terapii rituximabem nebo v refrakterní fázi u dospělých pacientů.

0027100RAD KIT 1X3.2MG+2MLOCT+10MLPURp.