Zdroj: AISLP Výběr léku

PUREGON 150 IU/0.18 ml inj. sol.
PUREGON 300 IU/0.36 ml inj. sol.
PUREGON 600 IU/0.72 ml inj. sol.
PUREGON 900 IU/1.08 ml inj. sol.
injekční roztok v zásobníku

Organon N.V., Oss, Nizozemí.

Gynekologikum, hormon, lidský gonadotropin.

U žen: pro léčbu ženské infertility při těchto klinických situacích: anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií, PCOD) u žen, které nereagovaly na léčbu klomifen-citrátem; řízená hyperstimulace ovarií k indukci vývoje mnohočetných folikulů v programech asistované reprodukce. U mužů: poruchy spermatogeneze u hypogonadotropního hypogonadismu.
Výčet balení

0027087SDR INJ SOL 0.36ML+6JRp.1 397.91
0027088SDR INJ SOL 0.72M+6JRp.2 795.82
0028199SDR INJ SOL 0.18ML+3JRp.
0028200SDR INJ SOL 1.08ML+9JRp.4 193.73

PUREGON 50 IU/0.5 ml inj. sol.
PUREGON 75 IU/0.5 ml inj. sol.
PUREGON 100 IU/0.5 ml inj. sol.
PUREGON 150 IU/0.5 ml inj. sol.
PUREGON 200 IU/0.5 ml inj. sol.
PUREGON 225 IU/0.5 ml inj. sol.
injekční roztok v injekční lahvičce

N.V. Organon, Oss, Nizozemí.

Gynekologikum, hormon, lidský gonadotropin.

U žen: pro léčbu ženské infertility při těchto klinických situacích: anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií, PCOD) u žen, které nereagovaly na léčbu klomifen-citrátem; řízená hyperstimulace ovarií k indukci vývoje mnohočetných folikulů v programech asistované reprodukce. U mužů: poruchy spermatogeneze u hypogonadotropního hypogonadismu.
Výčet balení

0027066SDR+IMS INJ SOL 1X0.5MLRp.232.99
0027067SDR+IMS INJ SOL 5X0.5MLRp.
0027068SDR+IMS INJ SOL 10X0.5MLRp.
0027069SDR+IMS INJ SOL 1X0.5MLRp.
0027070SDR+IMS INJ SOL 5X0.5MLRp.
0027071SDR+IMS INJ SOL 10X0.5MLRp.
0027072SDR+IMS INJ SOL 1X0.5MLRp.465.97
0027073SDR+IMS INJ SOL 5X0.5MLRp.
0027074SDR+IMS INJ SOL 10X0.5MLRp.
0027075SDR+IMS INJ SOL 1X0.5MLRp.
0027076SDR+IMS INJ SOL 5X0.5MLRp.
0027077SDR+IMS INJ SOL 10X0.5MLRp.
0027078SDR+IMS INJ SOL 1X0.5MLRp.
0027079SDR+IMS INJ SOL 5X0.5MLRp.
0027080SDR+IMS INJ SOL 10X0.5MLRp.
0027081SDR+IMS INJ SOL 1X0.5MLRp.
0027082SDR+IMS INJ SOL 5X0.5MLRp.
0027083SDR+IMS INJ SOL 10X0.5MLRp.