Zdroj: AISLP Výběr léku

XENICAL 120 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Přípravek k léčbě obezity.

K léčbě obézních pacientů s body mass indexem (BMI) 30 kg/m2 a více nebo pacientů s nadváhou a přítomnými rizikovými faktory (BMI 28 kg/m2 a více).
Výčet balení

0027025POR CPS DUR 21X120MGRp.
0027026POR CPS DUR 42X120MGRp.
0027027POR CPS DUR 84X120MGRp.
0027028POR CPS DUR 21X120MGRp.
0027029POR CPS DUR 42X120MGRp.
0027030POR CPS DUR 84X120MGRp.