Zdroj: AISLP Výběr léku

XELODA 150 mg por. tbl. flm.
XELODA 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.

0027023POR TBL FLM 60X150MGRp.553.37
0027024POR TBL FLM 120X500MGRp.3 689.11