Zdroj: AISLP Výběr léku

VISUDYNE inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Oftalmologikum.

Léčba dospělých pacientů s exsudativní senilní makulární degenerací s převládající klasickou subfoveolární chorioidální neovaskularizací. Léčba dospělých pacientů se sekundární subfoveolární chorioidální neovaskularizací u patologické myopie.

0026963INF PLV SOL 1X15MGRp.29 207.48