Zdroj: AISLP Výběr léku

VFEND 200 mg inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi. Profylaxe invazivních mykotických infekcí u vysoce rizikových příjemců transplantátu hematopoetických kmenových buněk.

0026902INF PLV SOL 1X200MGRp.3 549.59

VFEND 50 mg por. tbl. flm.
VFEND 200 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi. Profylaxe invazivních mykotických infekcí u vysoce rizikových příjemců transplantátu hematopoetických kmenových buněk.
Výčet balení

0026878POR TBL FLM 2X50MGRp.
0026879POR TBL FLM 10X50MGRp.
0026880POR TBL FLM 14X50MGRp.
0026881POR TBL FLM 20X50MGRp.
0026882POR TBL FLM 28X50MGRp.
0026883POR TBL FLM 30X50MGRp.
0026884POR TBL FLM 50X50MGRp.
0026885POR TBL FLM 56X50MGRp.
0026886POR TBL FLM 100X50MGRp.
0026887POR TBL FLM 2X200MGRp.
0026888POR TBL FLM 10X200MGRp.
0026889POR TBL FLM 14X200MGRp.13 849.26
0026890POR TBL FLM 20X200MGRp.
0026891POR TBL FLM 28X200MGRp.
0026892POR TBL FLM 30X200MGRp.
0026893POR TBL FLM 50X200MGRp.
0026894POR TBL FLM 56X200MGRp.
0026895POR TBL FLM 100X200MGRp.
0026896POR TBL FLM 2X50MGRp.
0026897POR TBL FLM 30X50MGRp.
0026898POR TBL FLM 100X50MGRp.
0026899POR TBL FLM 2X200MGRp.
0026900POR TBL FLM 30X200MGRp.
0026901POR TBL FLM 100X200MGRp.

VFEND 200 mg inf. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi. Profylaxe invazivních mykotických infekcí u vysoce rizikových příjemců transplantátu hematopoetických kmenových buněk.

0193688INF PSO LQF 1X200MGRp.3 549.59

VFEND 40 mg/ml por. plv. sus.
prášek pro perorální suspenzi

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi. Profylaxe invazivních mykotických infekcí u vysoce rizikových příjemců transplantátu hematopoetických kmenových buněk.

0028071POR PLV SUS 75ML/3GMRp.14 838.49