Zdroj: AISLP Výběr léku

NORVIR 100 mg por. cps. mol.
měkké tobolky

AbbVie Ltd., Maidenhead, Berkshire, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor HIV proteázy.

V kombinaci s dalšími antiretrovirovými přípravky k léčbě pacientů infikovaných HIV1 (dospělých a dětí od 2 let).

0026760POR CPS MOL 336X100MGRp.
0029682POR CPS MOL 84X100MGRp.

NORVIR 100 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

AbbVie Ltd., Maidenhead, Berkshire, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor HIV proteázy.

V kombinaci s dalšími antiretrovirovými přípravky k léčbě pacientů infikovaných HIV1 (dospělých a dětí od 2 let).
Výčet balení

0167417POR TBL FLM 30X100MGRp.802.77
0167418POR TBL FLM 60X100MGRp.
0167648POR TBL FLM 90X100MGRp.

NORVIR 80 mg/ml por. sol.
perorální roztok

AbbVie Ltd., Maidenhead, Berkshire, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor HIV proteázy.

V kombinaci s dalšími antiretrovirovými přípravky k léčbě pacientů infikovaných HIV1 (dospělých a dětí od 2 let).

0026761POR SOL 5X90MLRp.
0168895POR SOL 1X90MLRp.