Zdroj: AISLP Výběr léku

NONAFACT 100 IU/ml inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Sanquin, Amsterdam, Nizozemí.

Koagulační faktor.

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií B (vrozený nedostatek faktoru IX).

0026758INJ PSO LQF 500IU+5MLRp.
0026759INJ PSO LQF 1KU+10MLRp.